Kapellet

Foto: Mats Karlsson

 

 

Frippes kapell får en egen hemsida…